top of page
chiny-kayak-semois-batifol-flore-faune.j

De flora en fauna van de Semois

De Semois, van Chiny tot Herbeumont en van Herbeumont tot Bohan loopt kronkelend tussen scherpe rotsformaties of rustig door de vlaktes; ze stroomt langs een gevarieerd, divers decor. De Semois is de perfecte habitat voor de barbeel, die in het rijke en rustige water de ideale biotoop vindt om zich voort te planten en te groeien. De ondiepe stukken van de rivierbedding worden door deze soort gebruikt voor de voortplanting, en in de rustigere en diepere delen, omzoomd door elzen, kunnen ze zich gemakkelijk verschuilen en vinden ze voedsel in overvloed. De barbeel is niet de enige vis die hier helemaal in zijn sas is: kopvoorns, serpelingen, snepen, gestippelde alvers, gewone alvers, voorns, palingen, rivierbaarzen ... allemaal vinden ze de Semois heerlijk. Op de plaatsen met meer stroming en veel zuurstof  zijn er enorm veel vlagzalmen en forellen.; om nog maar te zwijgen van de elritsen, modderkruipers, riviergrondels, zeelten en snoeken, die het visplaatje helemaal compleet maken. De Semois huisvest meer dan dertig vissoorten waaronder vissen die op de lijst van beschermde soorten staan krachtens de Natura 2000-richtlijn zoals de rivierdonderpad, de beekprik, de zeldzame kleine modderkruiper of de bittervoorn. Kortom, de Semois is een paradijs voor vissers.

Daar rekenen we ook de blauwe reiger bij en de ijsvogel, wiens blauwe bliksemsnelle silhouet en schelle roep je vaak gezelschap houdt tijdens een afvaart. Vanaf de herfst zijn er eveneens de grote zilverreigers of de grote zaagbekken (prachtige eenden met een scherpe, haakvormige bek en een zalmkleurige buik); sinds een tiental jaar komen ze met almaar meer overwinteren op bepaalde Waalse rivieren, samen met de inheemse wilde eenden of dodaarzen. Ze zijn gemakkelijk te onderscheiden van de grote aalscholvers met hun zwarte vederdek, die de Semois het hele jaar door aandoen. Waterspreeuwen en witte of grote gele kwikstaarten zie je hier geregeld van rots naar rots huppelen terwijl de boten passeren.

Waterranonkels tieren welig op de Semois; hun lange groene strengen en witte bloemen nemen soms zelfs de hele breedte van de rivier in. Deze waterplanten zijn trouwens een van de vegetatievormen die erkend zijn als Natura 2000-habitat in waterlopen.

Naast de vele stukken bos (met beuken, eiken en naaldbomen) is de vallei van de Semois bezaaid met vochtige graslanden. Deze overstromingsgebieden zijn de thuis van een verbluffend diverse flora en zorgen voor een soms adembenemende bloemenpracht langs het water. Vaak zijn het natuurlijke habitats die onder de Natura 2000-richtlijn vallen. De begroeiing moet jammer genoeg almaar vaker wijken voor planten, zoals de reuzebalsemien. Die mag dan mooie roze boeketjes vormen langs de waterkant, het gaat ten koste van de inheemse vegetatie.

bottom of page