Francais
Allemand

 

Source :chiny-tourisme.be

De visvangst in Chiny

In Chiny zijn er verscheidene visvergunningen naargelang de plaats waar u wenst te vissen:

  1. De zones met vergunning(gemeentelijk bos langs beide oevers):
  1. De private zones:
  1. Zones toegekend aan verenigingen (14 km eenzijdige oever):

De forel:

Opening: de 3de zaterdag van maart.

Vanaf de 3de zaterdag van maart tot de 1ste zaterdag van juni (niet inbegrepen) mag de forel gevist worden zonder ballast of aanhangsel, vanaf de boord van op de rand van het water. Deze viswijze mag enkel worden uitgevoerd met een kunstmatig lokmiddel. Het lokaas mag niet draaien of trillen en moet uitgerust zijn met een gewone vishaak van maximum 2 cm. Tenslotte moet de hengel uitgerust zijn met een molentje en een speciale zijden draad (art 51. B van het Belgisch Staatsblad van 16/04/1992)

Vanaf de 1ste zaterdag van maart tem 30 september mag de forel vrij gevist worden.

Vanaf de 1ste oktober tot de 3de zaterdag van maart (uitgezonderd) is het verboden de forel te vissen.

Alle vissen:

Opening: de 1ste zaterdag van juni.

Vanaf de 1ste zaterdag van juni tot de 3de zaterdag van maart (niet inbegrepen)mag er stroomopwaarts de elektriciteitcentrale gevist worden.

Vanaf de 1ste zaterdag van juni tem 28 (29) februari mag er stroomafwaarts de elektriciteitcentrale gevist worden.

Er mag gevist worden vanaf een half uur voor zonopgang tot een half uur na zonsondergang.

Prijzen viskaarten :

De viskaarten (enkel geldig in Chiny) worden afgeleverd op vertoon van de vergunning afgeleverd door de Waalse regio

De prijs van de viskaart is enig, ongeacht de waarde van de vergunning van de Waalse regio.

Viskaarten geldig voor 2 weken zijn verkrijgbaar vanaf 1 juli.

Vergunning Waalse regio:

Viskaarten :

Wettelijke toegelaten lengte van de vissen:

cm cm cm
barbeel 30 karper 25 Sneep(dier) 25 rietvoorn 15
Black-bass 18 kopvoorn 25 vlagzalm 28 zeelt 25
Snoek 50 kreeft 12 baars 18 Forel 22

In Chiny :

cm cm cm
snoek 60 baars 25 forel 24

Viskaarten van de “Les Trois Truites” zijn verkrijgbaar op het bureau voor toerisme van Chiny, de kruidenierswinkel “l’Epi-Cerise”, het restaurant “Moulin Cambier” of de visartikelen “Jacket Pêche”

Vissen gebeurt vandaag op No-Kill wijze- Het gaat erom je vissen weer in goede conditie in het water te krijgen, zonder stress of verwondingen.

Hoe doe je dit?

Bron: http://chiny-tourisme.be

 

 

 

Kajakken en Kano's le Batifol